Ảnh: RIA Novosti

Nga có thực sự rút quân khỏi Syria?

(Ngày Nay) - Tổng thống Putin tuyên bố rút quân khỏi Syria còn nhằm chuẩn bị các điều kiện chính trị và quân sự để tạo lợi thế trước các cuộc đàm phán về hòa bình và tái thiết Syria