Những dự báo chấn động về chiến tranh hạt nhân

Những dự báo chấn động về chiến tranh hạt nhân

(Ngày Nay) - Sau khi dự đoán đúng ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ và Mỹ tấn công Syria, Horacio Villegas, người tự nhận là “sứ giả của Chúa”, đã đưa ra một dự đoán mới khiến cả thế giới ớn lạnh