Việt Nam mua tên lửa BrahMos để bảo vệ đất nước

Việt Nam mua tên lửa BrahMos để bảo vệ đất nước

(Ngày Nay) - Trước thông tin báo chí nêu về việc Việt Nam sắp tiếp nhận lô tên lửa BrahMos từ Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định điều này phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, là hoạt động bình thường để bảo vệ đất nước