Thổ Nhĩ Kỳ trưng cầu dân ý – sự đảo ngược của một nền dân chủ?

Thổ Nhĩ Kỳ trưng cầu dân ý – sự đảo ngược của một nền dân chủ?

(Ngày Nay) - Trong cuộc trưng cầu dân ý đình đám cuối tuần qua, cử tri Thổ Nhĩ Kỳ - theo phản ánh trên lá phiếu - đã lựa chọn những thay đổi về Hiến pháp quan trọng, định hình lại toàn bộ nền dân chủ ở đất nước này. Gói 18 nội dung cải cách Hiến pháp đã vượt qua thử thách trưng cầu dân ý, sau khi không nhận được đủ sự ủng hộ của đa số tuyệt đối, tức là hai phần ba số nghị sĩ trong Quốc hội.