Bộ Y tế kì vọng việc liên thông xét nghiệm vừa mang lại hiệu quả về kinh tế, vừa góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm.

Tiết kiệm trên 200 tỷ mỗi năm nếu liên thông kết quả xét nghiệm

(Ngày Nay) - Theo tính toán của Bộ Y tế, cần giảm được 1% số xét nghiệm thì mỗi năm, chỉ tính riêng số xét nghiệm không phải thực hiện tại các bệnh viện đã là khoảng 4,75 triệu lượt. Nếu tính trung bình mỗi xét nghiệm có giá 50.000 đồng thì đã tiết kiệm được hơn 237 tỷ đồng