Nguyễn Quang Thạch/ Ảnh: Minh Trí

Vững như Thạch

(Ngày Nay) Nguyễn Quang Thạch là đại diện của giải thưởng UNESCO Literacy Prize - giải xoá mù tri thức năm nay. Nhiều người biết đến anh. Nhưng ít người biết rằng trong hành trình 20 năm cõng sách về nông thôn, người đàn ông này đã kiên định đến thế nào