Hà Nội mưa trắng trời đưa tiễn nhà văn Tô Hoài

Hà Nội mưa trắng trời đưa tiễn nhà văn Tô Hoài

Hà Nội mưa trắng trời trong buổi sáng diễn ra tang lễ nhà văn Tô Hoài. Tuy vậy, rất đông bạn đọc, văn nghệ sĩ đã không quản mưa gió, tới đưa tiễn tác giả "Dế Mèn phiêu lưu ký" về nơi an nghỉ cuối cùng