MC Phí Linh.

MC VTV kể chuyện bị dừng dẫn chỉ vì một bức thư

(Ngày Nay) - "Các công việc hoàn toàn bị động và mang tính chất thời vụ. Nhiều khi chính tôi không hiểu nổi vì sao mình có thể hết lần này đến lần khác bị cho nghỉ và từ chối mà vẫn làm, vẫn nhận lời"– MC Phí Linh chia sẻ