Lệnh truy nã Farhana Maute - bà mẹ của 6 người con trai đều là chiến binh IS. Ảnh: SCMP.

Gia tăng nữ chiến binh IS ở châu Á

(Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, dù sự hiện diện của phụ nữ trong các nhóm cực đoan ở châu Á không mới, nhưng vai trò và mức độ tham gia của họ ngày càng trở nên nguy hiểm. Gần đây, các nữ chiến binh thường đóng vai trò chủ chốt trong tấn công khủng bố ở châu Á