Tác giả Dương Tiêu

Sao quan chức giàu thế?

(Ngày Nay) - Ở một số quốc gia, nhiều trường hợp sau một thời gian làm ở khu vực kinh tế tư nhân, một số cá nhân xuất sắc sẽ tham gia vào hoạt động chính trị. Ở nước ta thì ngược lại, sau thời gian làm ở khu vực công, cán bộ công chức sẽ tham gia khối tư nhân. Nguyên Bộ trưởng Trần Xuân Giá là một điển hình.
TPHCM yêu cầu khẩn cấp phòng chống mã độc WannaCry

TPHCM yêu cầu khẩn cấp phòng chống mã độc WannaCry

(Ngày Nay) - UBND TPHCM yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để khắc phục, đồng thời câ%3ḅp nhật thường xuyên các bản vá lỗi của hệ điều hành và phiên bản mới nhất của các chương trình nhằm phòng chống và khắc phục sự cố do mã độc WannaCry gây ra.  
Quan trắc nước thải ra biển từ Lọc hóa dầu Nghi Sơn như thế nào?

Quan trắc nước thải ra biển từ Lọc hóa dầu Nghi Sơn như thế nào?

(Ngày Nay) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có quyết định cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (địa chỉ tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia) được xả thải vào nguồn nước biển từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Vậy, việc quan trắc nước thải ra biển được thực hiện như thế nào