Hỗ trợ vắc xin cho các huyện nghèo

Theo Chính phủ - 0
Chia sẻ

Ảnh minh họa

(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 484.200 liều vắc xin lở mồm long móng type O; 1.565.329 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò thuộc hàng dự trữ quốc gia để phục vụ tiêm phòng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tiếp nhận và sử dụng số vắc xin được cấp nêu trên bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Sau khi đã sử dụng số vắc xin từ nguồn dự trữ quốc gia nêu trên, số vắc xin còn lại được mua từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế được giao năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 27/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Một trong những mục tiêu của Nghị quyết là tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, bảo đảm đến năm 2020 ngang bằng các huyện khác trong khu vực; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương...
Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết đã đưa ra nhiều chính sách như: hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí... Trong đó, để hỗ trợ người dân nghèo phát triển chăn nuôi, Nhà nước đã hỗ trợ 100% tiền vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu