Hội đồng Bảo an LHQ nhấn mạnh vai trò của UNESCO trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực

Quỳnh Hoa 0
Chia sẻ

Ảnh minh họa

(Ngày Nay) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết liên quan đến các hành động khủng bố đe dọa đến nền hòa bình và an ninh toàn cầu, nhằm thiết lập một "khuôn khổ quốc tế toàn diện chống lại các sự kiện khủng bố", dựa trên đề xuất của Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng (CTC).

Nghị quyết số 2354 nhận được sự đồng thuận của 60 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc. Nghị quyết yêu cầu CTC "hợp tác với UNESCO, UNDP và các cơ quan liên quan khác của LHQ, dưới hình thức các nhóm làm việc của Tổ công tác Chống Khủng bố (CTITF) nhằm thúc đẩy các nỗ lực giáo dục thích hợp để nhận biết và ngăn ngừa các nhóm cực đoan và khủng bố".

Năm 2015, các quốc gia thành viên của UNESCO đã thông qua Quyết định 197 EX/46 mang tính bước ngoặt để nâng cao năng lực của Tổ chức nhằm hỗ trợ các quốc gia trong quá trình phát triển chiến lược để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực, vượt qua tất cả các lĩnh vực có thẩm quyền của UNESCO.

Để đạt được mục đích này, UNESCO đang dẫn đầu trong việc thúc đẩy giáo dục công dân toàn cầu thông qua các bộ hướng dẫn cho giáo viên và các nhà hoạch định chính sách cũng như xây dựng năng lực ở các nước trên thế giới. Công việc này được xây dựng trên sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, bao gồm Viện Giáo dục Hòa bình và Phát triển Bền vững UNESCO Mahatma Gandhi và Trung tâm Quốc tế châu Á Thái Bình Dương về Giáo dục Hiểu biết Quốc tế.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu