Quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc rạn nứt?

Quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc rạn nứt?

Từng được mô tả là ‘khăng khít hơn môi với răng’, quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc cũng có lúc "mô hở răng lạnh". Hiện hai bên đang dần cải thiện mối quan hệ này