Treo thưởng 5 triệu USD cho người tìm thấy MH370

Treo thưởng 5 triệu USD cho người tìm thấy MH370

Sau 3 tháng quần thảo khắp nam Ấn Độ Dương mà không thu được kết quả gì, thân nhân của các hành khách trên chiếc máy bay MH370 đã quyết định treo giải thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin về chiếc máy bay bí ẩn này