Puerto Rico kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp sau bão Maria

Puerto Rico kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp sau bão Maria

(Ngày Nay) - Thị trưởng thành phố San Juan thuộc Puerto Rico đã đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ khẩn cấp cũng như bày tỏ sự thất vọng với tốc độ mà các nhân viên cứu hộ đang làm việc trên lãnh thổ Mỹ bị tàn phá bởi cơn bão