Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ

0
Chia sẻ

Lý do chấm dứt hoạt động là do doanh nghiệp này không còn tiếp tục hoạt động kinh doanh, đang tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp.
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ - anh 1

Sản phẩm sữa Alpha Lipid từng được công ty Tân Ích Mỹ rao bán. Ảnh TTO

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) vừa có thông báo chính thức số 324/TB-QLCT về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ có địa chỉ trụ sở chính tại Lầu 3 Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15 (Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, căn cứ điểm a khoản 3 Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của công ty này.

Lý do chấm dứt hoạt động theo thông báo là do doanh nghiệp không còn tiếp tục hoạt động kinh doanh, đang tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp 31/7/2015.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Trường hợp nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp trong thời hạn nêu trên, Cục QLCT đề nghị Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ hoàn thành nghĩa vụ đối với người tham gia và gửi xác nhận của người tham gia về Cục QLCT. Cục QLCT ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ có tên có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312060170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/11/2012 và lần thay đổi lần thứ 05 ngày 17/12/2014. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này số 026/QLCT-GCN do Cục QLCT cấp lần đầu ngày 13/02/2015.

Xem thêm:

Công ty cổ phần Queen net quốc tế đã có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trá hình?

Nhu cầu & niềm tin tiêu dùng đã tăng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu