"Sức mạnh" tấm hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 79 thế giới

Hộ chiếu Việt Nam xếp hạng 79 trên thế giới

(Ngày Nay) - Tấm hộ chiếu của Việt Nam được xếp thứ 79 thế giới về mức độ "quyền  lực" ngang hàng Campuchia. Hộ chiếu Đức đứng đầu danh sách. Công bố mới nhất của Tổ chức VFS