ĐH Thái Nguyên thu sai quy định hơn 104 tỷ đồng

0
Chia sẻ

Từ năm 2011-2013, các trường thành viên của ĐH Thái Nguyên thu chưa đúng quy định hơn 104 tỷ đồng và có một số sai phạm trong đào tạo.

Bộ GD-ĐT đã có kết luận Thanh tra về công tác tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo, quản lý và cấp phát VBCC, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động khoa học công nghệ, công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ĐH Thái Nguyên.

Theo kết luận, phát hiện hàng loạt sai phạm. Về các khoản thu chưa đúng quy định của một số đơn vị thành viên đã lên tới hơn 104 tỷ đồng.

Trường ĐH Y – Dược, thu vượt quy định kinh phí đào tạo hệ liên kết đào tạo (ở năm 2011, 2012, 2013) là hơn 64 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trường ĐH y, dược còn không thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính hàng năm theo quy định; thực hiện trích 8% quỹ học bổng là chưa đúng quy định…

Trường ĐH Nông Lâm thu chưa đúng quy định (năm 2011, năm 2013) về kinh phí đào tạo cao học, thu học cải thiện điểm với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

ĐH Thái Nguyên thu sai quy định hơn 104 tỷ đồng - ảnh 1ĐH Thái Nguyên.

Trường ĐH Sư phạm, thu không đúng quy định là hơn 26 tỷ đồng với các khoản thu ngoài quy định của nhà nước về học phí học lại, cải thiện điểm, ôn tập; thu vượt quy định lệ phí tuyển sinh hệ đào tạo liên kết theo hợp đồng đào tạo….

Đối với trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, thu chưa đúng quy định và thu vượt quy định chi phí đào tạo cao học, thu ngoài quy định của nhà nước học phí, học lại, học cải thiện điểm, thu phí hướng dẫn ôn thi tuyển sinh cao đẳng lên đại học chính quy, văn bằng hai, hệ đại học vừa làm vừa học (năm 2011, 2013)…với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Trung tâm đào tạo từ xa thu hỗ trợ khai giảng với khoản thu chưa đúng là hơn 200 triệu đồng.

Với ĐH Thái Nguyên, công tác giao dự toán ngân sách năm 2011 cho các đơn vị được triển khai chưa kịp thời, giao nhiều lần trong năm là không đúng với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Trước những sai phạm của ĐH Thái Nguyên, thanh tra Bộ GD-ĐT yêu cầu trường rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành văn bản quản lý thuộc thẩm quyền theo đúng quy định...

Bộ GD-ĐT giao Vụ tổ chức Cán bộ tham mưu, xem xét việc xử lý trách nhiệm của Giám đốc, Phó giám đốc ĐH Thái Nguyên và thủ trưởng các đơn vị liên quan trong việc để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được nêu trong kết luận của thanh tra.

Được biết, ĐH Thái Nguyên đã báo cáo về Bộ GD-ĐT hướng xử lý, tuy nhiên theo thanh tra Bộ GD-ĐT, báo cáo của ĐH Thái Nguyên về biện pháp xử lý nhiều điểm chưa rõ. Bộ GD-ĐT đã có kế hoạch kiểm tra đôn đốc ĐH Thái Nguyên thực hiện theo Nghị định 33 của Chính phủ.

Hải Vân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu