Những đơn vị được phép cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ

0
Chia sẻ

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho phép 10 đơn vị thuộc Bộ đủ năng lực kiểm tra, đánh giá, rà soát năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận cho người học.

Liên quan đến việc tổ chức đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định đơn vị đào tạo, chỉ quy định cho phép 10 đơn vị thuộc Bộ đủ năng lực kiểm tra, đánh giá, rà soát năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận cho người học.

Những đơn vị được phép cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ - ảnh 1Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 và số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 về việc công nhận năng lực khảo thí của 10 đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có các đơn vị sau:

1. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Trường Đại học Hà Nội

3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

4. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

5. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

6. Trường Đại học Thái Nguyên

7. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

8. Trường Đại học Vinh

9. Trường Đại học Cần Thơ

10. Trung tâm SEAMEO RETRAC

M.S

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu