Ông Nguyễn Thiện Nhân: Chỉ cần một cú click, người dân có thể biết cửa hàng thực phẩm sạch

Theo Vnexpress - 0
Chia sẻ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

(Ngày Nay) - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ ngành xây dựng dữ liệu về những cơ sở bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp cho người dân.

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam mới đây đã có cuộc họp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội về tiến độ triển khai thực hiện chương trình phối hợp (số 90) về an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: 6 tháng thực hiện, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bộ ngành, địa phương. Hiện có 20/63 tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể.

Để bảo đảm cuộc vận động an toàn vệ sinh thực phẩm thành công, từ nay đến cuối tháng 12/2016, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ bàn, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu, danh sách những cơ sở bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, có chứng nhận an toàn của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp để cung cấp cho người dân, đồng thời phải công khai các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm trên phương tiện truyền thông.

"Cần sử dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, chỉ cần một cú ''kích'' chuột, người dân có thể biết được các cửa hàng thực phẩm sạch. Tương tự, phải có nơi để người dân phản ánh về thực phẩm bẩn" - ông Nguyễn Thiện Nhân nói

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Nông nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn thực phẩm an toàn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2016. Bộ Y tế triển khai sớm chương trình an toàn thực phẩm; xử phạt những vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm...

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, hiện Hà Nội có khoảng 10 triệu người dân sinh sống gây áp lực rất lớn về giao thông, an toàn thực phẩm. Thủ đô có 6 vạn cơ sở về thực phẩm, 454 chợ, 117 siêu thị... trong khi đó Hà Nội chỉ đáp ứng 60% rau, còn lại phải nhập về, thực phẩm cũng vậy. Đó là lý do kiểm soát nguồn gốc thực phẩm rất khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, TP Hà Nội tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm với 9,5 vạn lượt thanh tra kiểm tra xử phạt gần 25 tỷ đồng, chuyển 3 vụ xử lý hình sự. Hà Nội cũng đã đưa vào sử dụng 3 xe kiểm nghiệm thực phẩm lưu động. Xe đi đến đâu đoàn kiểm tra liên ngành đến đó để xử lý ngay những vi phạm. Tới đây, Hà Nội nhập khẩu thêm 2 xe hiện đại hơn.

Tháng 3/2016, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình số 90).

Một trong những mục đích của chương trình này là tổ chức vận động toàn xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa về lĩnh vực này.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu