Tăng cường thu hồi nợ đọng thuế, tiền nợ liên quan đến đất đai

Theo Tiền Phong - 0
Chia sẻ

Hà Nội đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế liên quan đến đất đai

(Ngày Nay) - UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng quận, huyện, thị xã tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, tiền nợ liên quan đến đất trên địa bàn thành phố.

Văn bản của thành phố Hà Nội yêu cầu, trong những tháng còn lại của năm 2016, Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn. Báo cáo Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố để chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Thực hiện rà soát số liệu nợ, phân loại nợ chính xác, kịp thời nắm bắt luân chuyển dòng tiền, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng người nộp thuế để có các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả cao, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những đơn vị nợ thuế theo quy định.

Đẩy mạnh đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu thực hiện trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh việc đôn đốc quyết liệt, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, lắng nghe, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có biện pháp đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tạo sự đồng thuận từ phía người nộp thuế, góp phần tạo nguồn thu ổn định vào ngân sách nhà nước.

Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ban trên địa bàn quận, huyện phối hợp cơ quan thuế địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đôn đốc nợ, cưỡng chế nợ thuế, đặc biệt là các khoản nợ của từng điểm thuê đất, từng dự án đất.

Thành lập các tổ công tác liên ngành trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, luân chuyển luồng tiền của một số đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có số thuế nợ lớn để đôn đốc trực tiếp tại trụ sở của người nộp thuế.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu