Tin Mới

6 tháng, Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 50.000 tỷ đồng

Báo nói Ngày Nay
Ngày 18/7, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra.

Báo cáo của TTCP cho thấy, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kết quả phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng…

Thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân 73 tỷ đồng, 2ha đất; trả lại quyền lợi cho 800 người, xử lý hành chính 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu ngành thanh tra khắc phục trong thời gian tới như: Việc triển khai kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra còn chậm; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít; xử lý sau thanh tra còn hạn chế. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, tỷ lệ tuy cao hơn cùng kỳ năm 2018 nhưng nhìn chung còn thấp. Việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao; kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác Thanh tra còn hạn chế…

Theo Tiền Phong

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo