Tin Mới

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông báo: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước giữ Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ Quyền Chủ tịch nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có Văn bản số 317/TB-UBTVQH14 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Văn bản cho biết: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội; căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên TW Đảng giữ Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước giữ Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, toàn thể cử tri và nhân dân cả nước biết.

Tiểu sử tóm tắt của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh:

- Họ và tên khai sinh: ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH

- Họ và tên thường gọi: Đặng Thị Ngọc Thịnh 

- Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1959 

- Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam 

- Dân tộc: Kinh                   

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ 

- Trình độ chuyên môn: Luật, Lịch sử, Xây dựng Đảng 

- Lý luận chính trị: Cử nhân 

- Ngày vào Đảng: 19/11/1979, ngày chính thức: 9/5/1981 

- Đại biểu Quốc hội khóa: XI, XIII, XIV 

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa: XI, XII   

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC     

Từ 12/1974 - 6/1975: Tham gia công tác bí mật, làm liên lạc thuộc Ban Binh vận Thành ủy Sài Gòn - Gia Định.   

Từ 7/1975 - 01/1983: Công tác tại Văn phòng Quận ủy 1, sau đó học lý luận chính trị trung cấp tại trường Đảng Nguyễn Văn Cừ.

Từ 2/1983 - 9/1989: Đảng ủy viên phụ trách công tác dân vận, sau đó làm Bí thư Đảng ủy phường 11, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.   

Từ 10/1989 - 02/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 3/1992 - 10/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 1, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.   

Từ 11/1996 - 9/1998: Ủy viện Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.    

Từ 10/1998 - 10/2001: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (1999-2004)   

Từ 11/2001 - 5/2005: Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XI 

Từ 6/2005 - 9/2007: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Từ 9/2007 - 6/2009: UVDKTW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Từ 6/2009 - 02/2015: Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Vĩnh Long. 

Từ 02/2015 - 04/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. 

Từ 08/4/2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo