Tin Mới

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ra soát doanh thu các trạm thu phí BOT toàn quốc

(Ngày Nay) - Ngày 28/3 vừa qua, cuộc họp rà soát công tác kiểm soát doanh thu tại các trạm thu phí BOT trên toàn quốc do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật đã chủ trì đã được tổ chức.

Trạm thu phí BOT được đặt trên Quốc lộ 5

Tại cuộc họp này, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho rằng, hợp đồng BOT giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các nhà đầu tư BOT, bản chất chính là trách nhiệm dân sự giữa Bộ Giao thông Vận Tải với các doanh nghiệp thực hiện dự án.

Để khắc phục những vấn đề còn vướng mắc trong các hợp đồng BOT, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã đưa ra ý kiến chỉ đạo, trong đó yêu cầu Vụ Đối tác công tư (PPP) rà soát lại tất cả nội dung hợp đồng của các dự án BOT đã ký kết giữa Bộ GTVT và nhà đầu tư. Cụ thể, những nội dung trong hợp đồng còn bất cập, chưa thực hiện được, các cơ quan liên quan phải nghiên cứu để đưa ra phương án xử lý.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát và xem xét lại mức giá thu phí được áp dụng hiện nay tại tất cả các dự án BOT trên toàn quốc. Trạm thu phí nào đã đến thời điểm tăng giá, lộ trình tăng giá thế nào cần thống kê rõ để kiến nghị Chính phủ xem xét, xử lý. 

Cùng với đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 2. Khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng, chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 4/2019.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo