Tin Mới

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y Tế từ ngày 31/1/2020.

Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế

Ngày 31/1/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 171/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015, căn cứ ý kiến của Ban Bí thư ngày 31/1/2020.

Xét đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định: Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 31/1/2020.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966 tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, là Tiến sĩ Y học.

Từ năm 1995 đến năm 2003 là chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Từ tháng 12/2003 đến tháng 5/2005 là Trưởng phòng Kiểm soát và phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Từ tháng 6/2005 đến tháng 3/2008 là Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Từ tháng 3/2008 đến tháng 11/2011 là Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Từ tháng 12/2011 đến tháng 10/2018, ông là ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông có 7 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế trước khi được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo