Tin Mới

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Ngày 12/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV

Theo Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Tổ Tư vấn kinh tế có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm.

Bên cạnh đó, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ Tư vấn kinh tế được chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu; được đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu; được Văn phòng Chính phủ cung cấp thường xuyên các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Tổ Tư vấn kinh tế được hợp tác với các chuyên gia tư vấn, cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà kinh tế trong nước và quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cán bộ quản lý đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Thành viên của Tổ Tư vấn kinh tế được mời tham dự các Hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gồm những thành viên:

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 1

TS Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 2

TS Trương Văn Phước – Nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 3

TS Vũ Bằng - Nguyên Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 4

PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 5

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 6

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 7

GS.TS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 8

TS Trần Du Lịch - Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế TP.HCM

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 9

GS.TS Trần Hoàng Ngân - Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM

Đặc biệt, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có sự xuất hiện của 5 chuyên gia gồm các giáo sư đang giảng dạy tại Mỹ, Nhật, Singapore và Pháp.

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 10

PGS.TS Trần Ngọc Anh - Giảng viên Đại học Harvard, Đại học Indiana, Mỹ

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 11

TS Vũ Thành Tự Anh - Giám đốc nghiên cứu Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TP.HCM

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 12

GS.TS Nguyễn Đức Khương - Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu và hợp tác khoa học quốc tế kiêm Trưởng khoa Tài chính Học viện Hành chính và Quản trị kinh doanh Paris (IPAG Business School)

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 13

PGS.TS Vũ Minh Khương - Giảng viên Đại học Quốc gia Singapore

Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 14

GS Trần Văn Thọ - Giảng viên Đại học Waseda, Thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo