Tin Mới

Công bố thủ tục hành chánh trong lĩnh vực BHXH

Bộ LĐ-TB-XH vừa ban hành Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố TTHC mới ban hành, thủ tục hành chánh (TTHC) sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Theo quyết định này, TTHC mới ban hành là "Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không còn cư trú tại Việt Nam". Bên cạnh đó là 18 TTHC sửa đổi, bổ sung như: Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc lần đầu, cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động (NLĐ), hưởng chế độ (ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, hưu trí, BHXH 1 lần, tử tuất), bảo lưu thời gian tham gia BHXH, chuyển nơi hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH...

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH quy định trình tự thực hiện các TTHC, cách thức thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC, đối tượng thực hiện TTHC, cơ quan thực hiện TTHC, kết quả thực hiện TTHC, lệ phí, tên mẫu đơn- mẫu tờ khai, căn cứ pháp lý đối với từng TTHC.

Đáng chú ý, về TTHC mới ban hành "Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không còn cư trú tại Việt Nam", theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan BHXH (theo phân cấp của BHXH Việt Nam) có trách nhiệm giải quyết cho NLĐ, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người đề nghị có thể nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Với quy định này, người nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được giải quyết chế độ nhanh chóng, kịp thời. Đặc biệt, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo Người Lao động

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo