Tin Mới

Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển

Báo nói Ngày Nay
Trong số 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương, đến nay có 29 người được điều động nhận nhiệm vụ mới.Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển - ảnh 1

Theo Mặt Trận

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo