Tin Mới

Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đối ngoại

Ngày 7/11, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 của các cơ quan Đảng ở Trung ương.


Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị đã nghe và thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 của các cơ quan Đảng ở Trung ương; quán triệt và hướng dẫn thực hiện Kết luận 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI; định hướng xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả triển khai các mặt công tác đối ngoại của các cơ quan Đảng trong năm 2018; phân tích, đánh giá khách quan những kết quả tích cực trong việc triển khai công tác đối ngoại.

Đồng thời, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục trong quá trình thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đối ngoại, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của các cơ quan Đảng ở Trung ương năm 2018, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của Trung ương trong lĩnh vực đối ngoại nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo