Tin Mới

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND Đà Nẵng

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) -  Theo đó, 41/42 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã tiến hành bỏ phiếu kín để miễn nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.


Chiều 11/7, kỳ họp thứ 11, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 tiếp tục diễn ra với nội dung liên quan đến công tác nhân sự và thông qua một số nghị quyết, trong đó có việc bỏ phiếu thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.
Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, ông Cảnh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) là vì lý do gia đình.

Trước đó vào ngày 14/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy trong thời gian giữ các cương vị Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp.

Điều này vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác của ông Nguyễn Bá Cảnh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng, theo báo Công an Nhân dân.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo