Tin Mới

Thí điểm mô hình bưu điện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Bưu điện sẽ hỗ trợ cho tỉnh về nhân lực, trụ sở; nhân viên bưu điện sang bộ phận một cửa tham gia tiếp cận, hỗ trợ công chức, viên chức trong thực hiện một số nhiệm vụ về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...

Ngày 20/12, UBND tỉnh Hậu Giang có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp xin chủ trương triển khai thí điểm mô hình thực hiện thủ tục hồ sơ và trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính (TTHC).

Thí điểm mô hình bưu điện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính - ảnh 1
Bưu điện sẽ hỗ trợ cho tỉnh về nhân lực, trụ sở, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc… để cán bộ, công chức, viên chức của bộ phận một cửa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Theo UBND tỉnh Hậu Giang, nhằm thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, vừa qua tỉnh đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nghiên cứu mô hình thực hiện thí điểm trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC ở cấp huyện và cấp xã.

 Qua đó, UBND tỉnh đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp cho ý kiến làm cơ sở để tỉnh triển khai thí điểm với các nội dung:

Đưa cán bộ, công chức, viên chức sang trụ sở bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo các quy định hiện hành. Bưu điện tỉnh sẽ tham gia hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết một số TTHC phù hợp.

Cụ thể, bưu điện sẽ hỗ trợ cho tỉnh về nhân lực, trụ sở, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc… để cán bộ, công chức, viên chức của bộ phận một cửa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cho nhân viên bưu điện sang bộ phận một cửa tham gia tiếp cận, hỗ trợ công chức, viên chức trong thực hiện một số nhiệm vụ về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC phù hợp.  

Mô hình sẽ được thực hiện thí điểm trong 6 tháng, sau đó tiến hành tổng kết đánh giá tính hiệu quả của mô hình, nếu phù hợp sẽ nhân rộng triển khai trên địa bàn tỉnh.

Theo Tiền Phong

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo