Tin Mới

Thông qua CPTPP, Việt Nam tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn lao động quốc tế

Quốc hội Việt Nam vừa thông qua việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là một bước tiến mới sẽ giúp Việt Nam đạt được những tiến bộ trong cải cách lao động.

Theo đó, Việt Nam là nước thứ bảy trong số 11 nước phê chuẩn hiệp định thương mại khu vực Vành đai Thái Bình Dương sẽ có hiệu lực vào ngày 30-12-2018. Canada, Australia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand và Singapore trước đó đã phê chuẩn hiệp định này.

Hiệp định thương mại khu vực vành đai Thái Bình Dương này bao gồm các yêu cầu cụ thể về lao động để bảo đảm tự do thương mại sẽ đóng góp vào phát triển bền vững và đồng thời giúp người lao động và các doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích kinh tế một cách công bằng.

CPTTP cùng với Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EUFTA), đặt ra những yêu cầu cụ thể về quyền lao động và điều kiện làm việc nhằm bảo đảm tự do thương mại sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững, đồng thời cũng giúp cho người lao động và doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích về kinh tế một cách công bằng.

Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này yêu cầu tất cả các nước tham gia phải thông qua và duy trì các quyền được nêu trong Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Các nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lao động trong pháp luật, thể chế và thông lệ của họ. Các quyền này được quy định trong tám công ước cơ bản của ILO, với nền tảng là: 1) tự do liên kết và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể (được quy định trong Công ước ILO số 87 và 98 ), 2) loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc (Công ước ILO số 29 và 105 ), 3) xoá bỏ lao động trẻ em (Công ước ILO số 138 và 182 ), và 4) xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp (Công ước ILO số 100 và 111 ).

Thông qua CPTPP, Việt Nam tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn lao động quốc tế - ảnh 1

Biểu quyết thông qua CPTTP tại Quốc hội chiều ngày 12-11

Chương 19 về lao động của CPTTP được xây dựng dựa trên Tuyên bố năm 1998 của ILO. Chương này cũng quy định mối liên hệ giữa việc thực hiện Tuyên bố với các điều kiện về thương mại trong một khuôn khổ thời gian nhất định, thông qua văn kiện song phương bên lề.

Những cơ chế thực hiện dự kiến trong hiệp định bao gồm các hoạt động hợp tác, kêu gọi sự tham gia của đại diện doanh nghiệp và đại diện các tổ chức của người lao động cũng như các tổ chức quốc tế như ILO, để củng cố các thể chế thị trường lao động, tạo nền tảng cải thiện đối thoại xã hội (đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động) và tuân thủ Tuyên bố năm 1998.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CPTPP - Hiệp định đối tác giữa 11 nước thành viên với một thị trường rộng lớn gồm 500 triệu người - được kỳ vọng sẽ giúp tăng GDP của Việt Nam thêm 1,32% đến năm 2035.

Theo Nhân Dân

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo