Tin Mới

Từ năm 2020, bảng lương và phụ cấp quân đội thay đổi ra sao?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Bảng lương, phụ cấp quân đội năm 2020 sẽ có sự thay đổi theo mức tăng của lương cơ sở. Cụ thể mức lương, phụ cấp của bộ đội mới nhất sẽ như thế nào?

Ảnh minh họa.

Việc tăng mức lương cơ sở lên 1.490.000đồng/tháng sẽ kéo theo mức lương, phụ cấp quân đội cũng tăng theo.

Hiện nay, các quân nhân đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện với mức lương cơ sở là 1.490.000đồng/tháng.

Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 đã được Quốc hội chính thức thông qua. Theo đó, mức nâng lương được tính theo bảng nêu tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP với 2 mốc:

Từ nay đến ngày 30/6/2020 với mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng;

Từ 1/7/2020 trở đi với mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/tháng (được Quốc hội chính thức chốt tăng ngày 12/11/2019 và áp dụng từ 1/7/2020).

Bảng lương quân đội từ ngày 1/7/2020:

Từ năm 2020, bảng lương và phụ cấp quân đội thay đổi ra sao? - ảnh 1
Từ năm 2020, bảng lương và phụ cấp quân đội thay đổi ra sao? - ảnh 2

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong quân đội từ 1/7/2020

Đơn vị: đồng

Từ năm 2020, bảng lương và phụ cấp quân đội thay đổi ra sao? - ảnh 3
Từ năm 2020, bảng lương và phụ cấp quân đội thay đổi ra sao? - ảnh 4
Từ năm 2020, bảng lương và phụ cấp quân đội thay đổi ra sao? - ảnh 5

Đặc biệt, thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng và đại tướng là 4 năm.

Theo đó, theo Thông tư số 79/2019/TT-BQP cùng với việc tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng thì các mức phụ cấp trên cũng tăng.

Các mức phụ cấp trong quân đội gồm có phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu và phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo