Tin Mới

Đối tượng lừa bán thận chiếm đoạt 280 triệu đồng Đặng Phúc Hoàng Anh (áo đen, thứ hai từ phỉa sang)

Lừa mua bán thận, chiếm đoạt 280 triệu đồng

Khi tiến hành làm các xét nghiệm, dù phát hiện thận của các đối tượng muốn bán không phù hợp để ghép cho người có nhu cầu, nhưng Hoàng Anh vẫn lừa chị P. và anh H. chiếm đoạt tổng số tiền 280 triệu đồng