Tin Mới

Cả thế giới lock down, một người kiếm 4 tỷ đô

Cả thế giới lock down, một người kiếm 4 tỷ đô

(Ngày Nay) - Giữa lúc Covid-19 bùng phát khắp nơi trên thế giới, giải pháp quan trọng mà nhiều công ty đưa ra là cho nhân viên làm ở nhà và họp online. Một ứng dụng đột nhiên "phát sốt" được nhiều người dùng là Zoom. Ngay tại Việt Nam, Zoom cũng...