Tin Mới

Ý tưởng xe bay của các nhà thiết kế vũ khí Ukraine. Đồ họa: Technation

Ý tưởng xe quân sự lai máy bay của Ukraine

(Ngày Nay) - Các nhà thiết kế vũ khí Ukraine đã đề xuất ý tưởng phát triển xe trinh sát dành cho lực lượng đặc nhiệm có thể chạy trên đường hoặc bay lên không trung khi cần thiết