Tin Mới

Ông Nguyễn Bá Sơn.

Không có chuyện di dời sân bay Đà Nẵng

Trong quy hoạch chung của Đà Nẵng không có chuyện sẽ di dời sân bay. Đó chỉ là ý tưởng, đề xuất của một số cá nhân, không liên quan đến địa phương", ông Miên nói.