Tin Mới

Bảo tàng State Hermitage, St.Petersburg, Nga được giới thiệu hơn 3 triệu tác phẩm bằng hình thức trực tuyến.

Ngành Du lịch thế giới chuyển hướng trong đại dịch Covid-19

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành Du lịch thế giới có nhiều thay đổi khi mà nhiều chuyến bay phải dừng dài hạn, các hoạt động tham quan, trải nghiệm đều bị "đóng băng". Trong bối cảnh dịch vụ du lịch tạm dừng, điểm đến đóng cửa, người dân ở...