Tin Mới

Obama: 'Anh chống khủng bố tốt hơn khi trong EU'

Obama: 'Anh chống khủng bố tốt hơn khi trong EU'

Trong chuyến thăm 3 ngày tới London, tổng thống Obama được cho là sẽ dùng tầm ảnh hưởng của mình để thuyết phục Anh ở lại với EU trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 tới