Tin Mới

Không gian triển lãm -Ảnh: Công an Nhân dân

Triển lãm ảnh, phim phóng sự về con người ASEAN

(Ngày Nay) - Từ ngày 19 đến 22/10, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ TT và TT đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về đất nước, con người; Bảo vệ môi trường và biến đổi khí...
Thiên tai gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD.

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2020

[Ngày Nay] - Nghị quyết 64/200 ngày 21/12/2009 của Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đây là dịp để nâng cao nhận thức của cộng đồng về những biện...