Tin Mới

Nghịch lý 'thừa tiền' của môn điền kinh

Nghịch lý 'thừa tiền' của môn điền kinh

[Ngày Nay] - Ngoài vấn đề chung mang tính gốc rễ là cách làm thời vụ, quá trình chuẩn bị ASIAD 2018 trên đất Indonesia vào tháng 8 này  của nhiều môn, tuyển thủ trọng điểm còn bộc lộ những yếu kém, bất cập lớn. Điển hình như môn điền kinh...