UAE tài trợ tái thiết di sản văn hóa tại Mosul

UAE tài trợ tái thiết di sản văn hóa tại Mosul

(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), UNESCO và Iraq đã ký một thỏa thuận lịch sử, theo đó UAE sẽ tài trợ 50,4 triệu đô la cho việc tái thiết di sản văn hóa tại Mosul
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò của Di sản Văn hoá vì hoà bình và an ninh

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò của Di sản Văn hoá vì hoà bình và an ninh

(Ngày Nay) - Báo cáo đầu tiên về Nghị quyết 2347 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về bảo vệ di sản văn hoá được đưa ra ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại New York, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường công tác thực hiện Nghị quyết, liên kết việc bảo vệ di sản văn hoá với việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế
Bà Azoulay là Tổng giám đốc thứ 11 của UNESCO

Bà Audrey Azoulay được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của UNESCO

(Ngày Nay) - Đại hô%3ḅi UNESCO diễn ra vào ngày 10/11 đã bổ nhiệm bà Audrey Azoulay (Pháp) vào chức vụ Tổng giám đốc của Tổ chức UNESCO. Bà Azoulay được đề cử vào ngày 13/10 để thay thế vị trí của Tổng giám đốc Irina Bokova (Bulgaria) trong Ban điều hành UNESCO