Tin Mới

Ngày 28/4: Tây Bắc Bộ nắng nóng, Đông Bắc Bộ có mưa dông

Ngày 28/4: Tây Bắc Bộ nắng nóng, Đông Bắc Bộ có mưa dông

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại nên ngày 28/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây khu vực Bắc và trung Trung Bộ...