Tin Mới

Năm 2018, lãi suất cho vay mua ở xã hội vẫn là 5%

Năm 2018, lãi suất cho vay mua ở xã hội vẫn là 5%

(Ngày Nay) -Theo đó, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18...