Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp Bằng bảo trợ cho Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp Bằng bảo trợ cho Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt
(Ngày Nay) - Sáng ngày 10/7/2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt (Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh) Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã trao Bằng bảo trợ cho Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt . Đây cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được cấp Bằng bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
Nhà Ngoại giao Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao bằng Bằng bảo trợ của Liên hiệp cho Di tích Quốc gia Khu lăng mộ và Nhà thờ Phúc Khánh Quận Công Nguyễn Cảnh Huy.
Liên hiệp các Hội UNESCO VN cấp Bằng bảo trợ cho DTQG Khu lăng mộ và Nhà thờ Nguyễn Cảnh Huy
(Ngày Nay) - Sáng ngày 21/4 (tức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 10 tháng 3 năm Tân Sửu), tại xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), chính quyền địa phương cùng con cháu dòng họ Nguyễn Cảnh, bà con trong vùng đã long trọng tổ chức Đại lễ Quốc Giỗ Hùng Vương và đón nhận Bằng bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho Di tích Quốc gia Khu lăng mộ và Nhà thờ Phúc Khánh Quận Công Nguyễn Cảnh Huy.