Tin Mới

Người biểu tình dựng rào chắn sau khi chiếm trụ sở chính quyền Hong Kong. Ảnh: CNN

Đặc khu trưởng Hong Kong kêu gọi 'thượng tôn pháp luật'

(Ngày Nay) - Vào ngày kỷ niệm Hong Kong trở về với Trung Quốc, một nhóm lớn người biểu tình đã đập vỡ cửa kính và xông vào trụ sở chính quyền đặc khu. Diễn biến mới nhất này đã cho thấy tình hình tại Hong Kong đang hết sức căng...