Tin Mới

Vết sạt trượt vai phải mái đào hố xói đập tràn của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Xuất hiện điểm sạt trượt gần thủy điện Trung Sơn

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài và việc vận hành xả lũ khiến khu vực phía hạ lưu, cách chân đập nhà máy thủy điện Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) xuất hiện vết sạt trượt mái đào vai phải hố xói đập tràn