Tin Mới

Anh Shiv Grewal

Tim ngừng đập 7 phút... bỗng tỉnh lại kỳ diệu

Cảm giác về cái chết như thế nào? Thực sự có một thế giới khác sau cái chết hay không? Một người đàn ông sau khi từ cõi chết trở về đã chia sẻ chi tiết những kinh nghiệm của mình sau khi tim anh ngừng đập hoàn toàn