Tin Mới

Bệnh MERS-CoV và cách phòng tránh

Bệnh MERS-CoV và cách phòng tránh

Hiện nay, tại Hàn Quốc và Trung Quốc đã xuất hiện những bệnh nhân mắc bệnh MERS-CoV. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu triển khai khẩn trương các phương án ứng phó với dịch bệnh MERS-CoV