Tin Mới

EU: Không thoả thuận nào có thể thay thế JCPOA

EU: Không thoả thuận nào có thể thay thế JCPOA

(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu khẳng định rằng không có thoả thuận nào có thể tin cậy và hoà bình như  Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran